Kære studerende,

Du bedes læse og acceptere nedenstående forhold vedrørende ophavsret til undervisningsmaterialet for at kunne komme videre til siden med undervisningsmaterialer.

  • Jeg er bevidst om, at Syddansk Universitet har ejendomsret og hermed ophavsretten til alt undervisningsmaterialet og dette er underlagt ophavsretslovens regler.
  • Undervisningsmaterialet må kun benyttes til privat brug, det vil sige til forevisning og brug uden tilladelse og vederlagsfrit af ansatte og studerende med tilknytning til de pågældende fag på Syddansk Universitet.
  • Det er ikke tilladt at anvende optagelserne til offentlig forevisning, herunder gennem sociale medier. Det er endvidere ikke tilladt at videredistribuere undervisningsmaterialet til andre end ansatte og studerende med tilknytning til de pågældende på Syddansk Universitet.
  • Kopiering og anden misbrug af optagelserne er ikke tilladt.
  • Overtrædelse af overnævnte kan medføre straf og erstatningspligt. Syddansk Universitet vil retsforfølge enhver krænkelse af ophavsretten til undervisningsmaterialet.
  • Det er ikke det mundtligt fremsagte, der skal lægges til grund til eksamen, men alene pensum.
For yderligere information vedrørende ophavsret se da Syddansk Universitets hjemmeside, www.sdu.dk